Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, November 2, 2011

ၽေးႁၢႆႉၶဵၼ်ၼမ်ႉ

ပိူင်သၽႃႇဝ                       ၶဵင်ႇတႃႉၶုၼ်ၼွင်း
 ၼႂ်းၽွင်းလိူၼ်သိပ်း              ၶဝ်ႈလိပ်းတိုၵ်ႉမၢၼ်း
ရႁၢၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ                    ႁိုဝ်ၵႂုႇတၼ်းထိုင်
ၼမ်ႉယိုင်ၸိုမ်းတႅင်း            လိူဝ်ႁႅင်းထဝ်ႈႁွၼ်ႈ
ၸွတ်ႇငွၼ်ႈလိူတ်ႇႁွၼ်ႉ           ၸႂ်ယူတ်းဢိုတ်ႇႁႆႈ
ႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ    ၾိင်ႈမႆႈတိုၼ်းပဵၼ် လၢႆးမၼ်းၶဵၼ်။

လၢႆးပိူင်မၼ်းၵဝ်း              ဢဝ်ႁဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ 
ပုင်ႈထူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း           ထူမ်ႈႁိူၼ်းထူမ်ႈယေး၊
ထူမ်ႈၸေးဝတ်ႉဝႃး၊            ထူမ်ႈပႃးတင်းလူတ်ႉ၊
ထူမ်ႈၵူတ်ႉတၢင်းၶူဝ်၊             တူဝ်ပေႃးလႆႈႁွတ်ႈ၊
တီႈယွတ်ႈလဵင်ႉလူ                    ပိူဝ်ႈၶဝ်ဢီးလူ။

တီႈၼမ်ႉဢမ်ႇထူမ်ႈ                  တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁူမ်ႈလီ 
ၵႃႈၶႂ်ႈမၼ်းၵဝ်း                    ၼိမ်သဝ်းတိုၼ်းမၼ်ႈ
ၵမ်ပၼ်ႈထိပ်ႇယၢၼ် ၵိုတ်း ၼမ်ႉၸႂ်ႁၢၼ် ၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

(သၢင်ႇ-ဝႃႇလိင်ႇလႅင်)
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း မိူင်းထႆး

No comments:

Post a Comment