Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, November 2, 2011

ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈ

ထိုင်
ၽူႈသူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈၽူႈမေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်းၼမ်

လွင်ႈတၢင်း။    ။ယိုၼ်ႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း ꧦၶၢဝ်းတၢင်းႁုသိပ်းပီꧦမၵ်းမၼ်ႈ
                  တွပ်ႇၵုၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႇၻဝမ်ႇသ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈသြုႇမိူင်းၵုတ်ႈ(သုသၼထၹ
                ထမ်မုၸရိႇ၊ပရိယတ်တိသၻ်ᥪမ်မပုလᥪမ်မုၸရိႇ၊MA-Sri Lanka) ၼႂ်းပီ 2012။

ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈတၢင်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉသေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ 25-08-2012ၼၼ်ႉဢႃႇယုၸဝ်ႈသြုႇ
ၼၼ်ႇၻဝမ်သ(ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးၼႂ်းပၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ သူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး) ႁဝ်းတေထိုင်
ႁုသိပ်းပီတဵမ်သေ ပႅင်ႈၼင်ႇႁဝ်းလႆႈႁူႉၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႉၻဝမ်ႇသပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်
သူင်လိၵ်ႈလၢႆးသေဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၸႅၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆၶၢဝ်း
တၢင်းသၢဝ်းပီၸမ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၵွၼ်ႇတေထိုင်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁုသိပ်းပီတဵမ်̒ပီၵွၼ်းၶမ်း̓တႃႇၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႉ
ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈသူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈယူႇတီႈပပ်ႉမၢႆတွင်း ꧦၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈသိပ်းပီꧦ
ၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႇၻဝမ်သၼႆႉသေၸႅၵ်ႇၽေပၼ်တၢင်းႁူႉပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈတွပ်ႇ
ၵုၼ်းမုၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉတေၶပ်းၶိုင်ပဵၼ်ပပ်ႉသေသိုပ်ႇၸႅၵ်ႇတၢင်းႁူႉပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမူႇလိၵ်ႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းႁူႉမႂ်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးလၢႆလၢႆပိူင်မိူၼ်ၼင်ႇ
(1)ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ(2)ပၢႆးဝူၼ်ႉၼႂ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ(3)တူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းပႃလိ
(4)ၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇပိတၵၢတ်ႈတႆး(5)ပိုၼ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ(6)ပိုၼ်း
ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇတႆး(7)လိၵ်ႈလၢႆးတႆး(8)ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူႈတီႈလႄႈငဝ်ႈငုၼ်း(9)တူဝ်ထူပ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်းၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႇၻဝမ်ႇသ
ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။တေမုင်ႈမွင်းသေ ပႂ်ႉႁပ်ႉႁွင်းမူႇလိၵ်ႈၽူႈသူင်ဝႃႇသၼႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်
ယႂ်ႇꧦၼမ်ꧦယူႇဢေႃႈ။

ဝၼ်းသူင်ႇမူႇလိၵ်ႈဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝၼ်းထိ 9-4-2012။

တီႈသူင်ႇမူႇလိၵ်ႈ


ၼွၵ်ႈမိူင်း                                 ၼႂ်းမိူင်း
ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ(မိူင်းထႆး)
pannabhoga@gmail.com
ၸဝ်ႈသြုႇသုၶမ်း(မူႇၸႄႈ)
laisaitai@googlemail.com
ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၸေႃးတ(သီႇႁူဝ်ႇ)
rubylandjota@googlemail.com
ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိတ်တ(မေႃႇလမႅင်ႇ) klvcta@gmail.com
ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ(ပၢင်လူင်)
loisengmongsu@gmail.com
ၸဝ်ႈၶူးတေႇဝိၼ်ႇတ(ၸိင်ႇၵပူဝ်ႇ)
jaodevin.nk@gmail.com
ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ(လႃႈသဵဝ်ႈ)
s.konnlai@gmail.comnote


ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပပ်ႉ

No comments:

Post a Comment