Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, October 28, 2011

တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈvisa.
ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶႂ်ႈမွၵ်ႈထိုင်လွင်ႈဢဝ်ဝီႇၸႃႇၵွၼ်ႇဢေႃႈ။

လွင်ႈဢဝ်ဝီၸႃႇၼႆႉၵေႃႈလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၿႁူႉသုတဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ
ပေႃးဢမ်ႇႁူႉဝႆႉၼႆႉ၊မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇလူင်သေ၊ပေႃးႁူႉလၢႆးမၼ်းၼႆဢၼ်လႂ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈငၢႆႈ
ၵႂုႇမူတ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။တႃႇတေလႆႈပီႇၸႃႇယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉပေႃးပဵၼ်သင်ၶၼႆတေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵၼ်း၊
ၸဝ်ႈႁဵၼ်းထမ်မလႄႈပႃႇလိ(ၼၵ်းထမ်းလႄႈပယူၵ်ႇ)၊ၸဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်။
ၸဝ်ႈဢၼ်မႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၵမ်ႇမထၢၼ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေလႆႈယဝ်ႉ။
သင်ဝႃႈသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈမႃးၽႃႇဝၼႃႇယူႇထႅင်ႈၼႂ်းထႆးၼႆ တေလႆႈဢဝ်မႂ်ႂ်ႂ်ႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (ဢႃႇမၶၢမ်ႇ) တီႈ 

1.ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း

2.ၸဝ်ႈၶၼဢမ်းၽိူဝ်း

3.ၸဝ်ႈၶၼၸင်းဝတ်ႉ---ပေႃးလႆႈတင်းသၢမ်ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ---

4.လုမ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉ(သမ်ၼၵ်းငၢၼ်းၽုတ်ႉ)ပေႃးလႆႈမႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၼႆႈယဝ်ႉ၊

ၵႂႃႇယွၼ်းပီႇၸႃႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးတီႈဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇပုၼ်ႈတႃႇ
ၸဝ်ႈဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈၽႃႇဝၼႃႇၼမ်တႄႉꧦ။ၸဝ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉလွင်ႈတုၵ်ႉၶလူင်ၼႆႉသေၶတ်းၸႂ်
တိုဝ်းၵမ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းပႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉမီးၼမ်တႄႉꧦ။သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလႆႈၵႂႃႇတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၶဝ်ၸဝ်ႈၼႆႉ
တေလႆႈထႅင်ႈတၢင်းႁူႉဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈယိၼ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉတင်းၼမ်။ 
သင်ဝႃႈသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈမႃးႈႁဵၼ်းထမ်မ လႄႈပႃႇလိ(ၼၵ်းထမ်း လႄႈပယူၵ်ႇ)ထႅင်ႈၼႂ်းထႆးၼႆတေလႆႈဢဝ်
မႂ်ႂ်ႂ်ႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (ဢႃႇမၶၢမ်ႇ)တီႈ
1. ၸဝ်ႈ သြႃႇၼင်ႈၵျွင်း

2. ဝတ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းႁဵၼ်းပႃႇလိ

3. ၸဝ်ႈၶၼဢမ်းၽိူဝ်း

4. ၸဝ်ႈၶၼၸင်းဝတ်ႉ ပေႃးလႆႈတင်းသၢမ်ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ

5. လုမ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉ (สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ)ပေႃးလႆႈမႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၼႆႈယဝ်ႉ၊

ၵႂႃႇယွၼ်းပီႇၸႃႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ၵၢၼ်ႁဵၼ်းထမ်မလႄႈပႃႇလိၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈ
မီးဢၼ်လီ သူၼ်ၸႂ်မၼ်းယူႇ တင်းၼမ်။ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႄႉ ꧦၵၢၼ်ႁဵၼ်းထမ်း
မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းထႆးၼႆႉ မီးဢၼ်လီယူႇႁႂ်းၽႂ်မၼ်း။ၵူၺ်းၵႃႈသင်ၶဢၼ်ႁဵၼ်းပႃႇလိမိူင်းထႆးၼႆႉဢေႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းꧦ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးမႃးႁဵၼ်းပႃႇလိၼႆႉ ၶဝ်ၸူမ်းႁပ်ႉတႄႉꧦ။ဢမ်ႇၼၼ်သင်ၶႂ်ႈမႃးႁဵၼ်း
ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆးၼႆၵေႃႈ၊ ပေႃးမႃးႁဵၼ်းၼၵ်းထမ်းပႃႇလိႁႂ်ႈပေႃးလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈထႆးၵႂၢမ်းထႆးယဝ်ႉ
ၸင်ႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လီတႄႉတႄႉၶႃႈ။ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ပိုင်ႈဢိင်လၢႆးၵျၵ်ႈမိူၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈပႃႇလိတႄႉဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈ။ သင်ႁူႉလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၼႆ
ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈၸႂ်တႄႉꧦ။ၵမ်ႈပႃႈၼမ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆးမွၵ်ႈၼိုင်ႈပီၼႆႉဢမ်ႇပႆႇဢၢၼ်ႇလႆႈလိၵ်ႈထႆးလီꧦ။ ပုၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းပဵၼ်ဢင်းၵဵတ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇႁဵၼ်းဢင်းၵဵတ်ႉ မႃးႁႂ်ႈလီ။
သင်ဝႃႈမႃးႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ထႅင်ႈၼႂ်းထႆးၼႆ တေလႆႈဢဝ်မႂ်ႂ်ႂ်ႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (ဢႃႇမၶၢမ်ႇ)တီႈ

1. ၸဝ်ႈ သြႃႇၼင်ႈၵျွင်း

2. ၸၼ်ႉၸွမ် ပေႃးလႆႈမႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၼႆႈယဝ်ႉ

ၵႂႃႇယွၼ်းပီႇၸႃႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆ ယွၼ်းပီႇၸႃႇငၢႆႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ 
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၸဝ်ႈဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းႁႃတၢင်းႁူႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉယူႇ။

တႅမ်ႈမၢႆ။ ။ၸဝ်ႈၵိတ်တိသႃႇရ

No comments:

Post a Comment