Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, October 25, 2011

ဝၼ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉမႂ်ႇၸွမ်းၼင်ပီလိူၼ်ဝၼ်းၶမ်းသိုပ်ႇယမ်းပူၼ်ႉမႃးလႄႈထိုင်မႃးထႅင်ႈပီၼႆႉၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇထုင်းသင်ၶတႆး
ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇသႃလႄႈသင်၊လိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်လႄႈသင်၊ မူႇၸုမ်းသင်ၶတႆး
ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးသြုႇၸဝ်ႈလူင်ဝတ်ႉမႂ်ႇသႃႇထုပရႃႇတိတ်ႇၼိုင်ႈပီလႂ်သွင်ပွၵ်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထိုင်မႃးပီၼႆႉၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇသုယဝ်ႉတီႈၶႃႈလႄႈ
မိူင်းၵွၵ်ႇၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ်မူႇၸုမ်းသင်ၶတႆး
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၶႅၼ်းတေႃႈယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်းမႃးတီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇသႃထု
ပရႃႇတိတ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ(29.October.2011)ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (2:00)မူင်း ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ
ဝတ်ႉမႂ်ႇၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်သေၵမ်းၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

မၢႆတွင်း
ယွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃၼမ်ႉထူမ်ႈၶႃႈလႄႈၼႂ်းၵႄႈၼႆႉတေလႅပ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇၶႃႈ သင်ဝႃႈ
မီးမႃးၼႆႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်းပွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမႃးထႅင်ႈတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်
သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

No comments:

Post a Comment