Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, October 16, 2011

ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းထႆး

ပီ 2011 ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီၼမ်ႉယႂ်ႇႁႅင်းလူင်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းလႂ်တီႈလႂ်ၵေႃႈတေလႆႈ
ႁၼ်မႅၼ်ႈၶၢဝ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၼမ်ႉလူၵ်ႈယူႇၶိူဝ်းꧦယႂ်းꧦယူႇ၊ၸဵမ်တၢင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၵုၼ်ဢုရေႃးပ
ယူးရူပ်ႇၶဝ်၊ၸဵမ်တၢင်းမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေးသျိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉထုၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂုႇလၢႆလၢႆ
မိူင်းလၢႆလၢႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈထုၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ
ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉယၢမ်ႈပဵၼ်မႃးယဝ်ႉမိူဝ်ႈပီထႆး2538ဢမ်ႇၼၼ်ပီ
သၵ်ႉၶရဵတ်ႉ1995ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈယႂ်ႇႁႅင်းမိူၼ်ပီ2011ၼႆႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵဵဝ်ႈၵပ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂုႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ
ၼႂ်းTVထီးဝီးလႄႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၵဵဝ်ႈၵပ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂုႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16.10.2011 ၼႆႉ
ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉၵူၺ်းပေႃးမီးၵႂုႇ(297)သေၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂုႇ
သေဢမ်ႇပႆႇလႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ(2)ၵေႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ၸေႈတွၼ်ႈလၢႆၸေႈတွၼ်ႈၼႂ်း
မိူင်းထႆးဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်းမီးၵႂုႇ(61)ၸေႈတွၼ်ႈသေ၊ ၸေႈဝဵင်းလၢႆၸေႈဝဵင်ႈ
ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၵႂုႈ(612)ၸေႈဝဵင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ဢိၵ်ႇတၢင်းလင်ႁိူၼ်းတၢင်းမူတ်းဢၼ်
လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃးမီးယူႇ(2,694,482)သေၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈလႄႈၸေႈဝဵင်းၸိူဝ်း
ဢၼ်လႆႈထူပ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်းမီးယူႇ(8,593,085)ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင်မႁုဝိထယႃးလႆးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶတႆးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း
ယူႇၼႆႉၵေႃႈလႆႈတၢင်းထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ၊ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈတၵႃႇၸိူဝ်းၸမ်ၸမ်ၵႆၵႆ
မီးၼမ်ႉၸႂ်မႃးၸွႆႈမႃးထႅမ်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလူင်ၼႆႉယူႇသေတ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽေးလူင်
သၽႃႇဝဢၼ်ႁေႉၵင်ႈယၢပ်ႇၼႃႇလႄႈ ၵႃႈလႆႈယုမ်ႉၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉတႃႇသေတူၺ်းဢဝ်မၼ်းထူမ်ႈၵႂုႇၵူၺ်း
ၶႃႈယဝ်ႉ။ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႂ်းပီ2011လူင်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဢၼ်လီႁၵ်ႉလႄႈလႆႈႁၼ်လီ
ၸူမ်းၸွမ်းယွင်ႈယေႃးၼႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်̒ၼမ်ႉၸႂ်ထႆး̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉထႆးၶဝ်မီးတၢင်း
ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၽဢဝေ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိူတ်ႇၵၼ်သေၼေၼမ်ႉၸႂ်သုမၵ်ႉၵီႇၽွမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂုႇၼႆႉ
ပဵၼ်ဢၼ်လီယွင်ႈယေႃးလႄႈပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းဢေုး ယိူင်ႈၸွမ်းဢဝ်တေႉတေႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

No comments:

Post a Comment