Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, October 25, 2011

ၵႂၢမ်းပၼ်ၽွၼ်းလင်ႇၵႃႇ သပ်ပိတိယေႃ

သၿ်ၿီတိယေႃ-ၵႃႈပဵၼ်ၽေးလၢၼ်ႇဢၼ်ႇတရေႇ ၸဵပ်းသေႇၵူၼ်ႉမူၺ်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ၼႃႇတင်းလၢႆ။
ဝိဝၸ်ၸၼ်တု-ၸဵမ်တီႈၼႂ်းတူဝ်ၼွၵ်ႈတူဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢင်းၼွၵ်ႈဝၢင်း သၢင်းလၢင်း
ပၢင်ႇယူတ်းႁၢႆသဵင်ႈသဵင်ႈလူၺ်ႈတႃႉ။ သေႃၵေႃ-လွင်ႈလႆႈ ၶီၸႂ်ၼႅင်ၸႂ်ၼႂ်းၶေႃး သၽေႃးမႆႈသေႃးၵႃႉ
မႃးၵၢႆတဝ်ႈသူႇ။ ရေႃၷေႃ-ၸဵမ်တီႈယေႃးၵႃႇ ဢၼႃႇၵဝ်ႈသိပ်းပၢႆႁူၵ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢင်ႈတိူဝ်ႉထုၵ်ႇႁၢင်ႈ
ထင်ယူႇတူဝ်ၶိင်း၊ ဝိၼသ်သတု-ႁႂ်ႈမၼ်းယူတ်းသဵင်ႈႁၢႆပၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼမ်ႉယွတ်ႇလွတ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ
မႂ်မူဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းၸႂ်ယဵၼ်ၶေႃး မၼေႃးပျေႃႇသိူဝ်းၼူဝ်ၵူႈမိူဝ်ႈ၊ ဢၼ်တရႃယု-ၵႃႈပဵၼ်ၽေးလၢၼ်ႇ
ရၢၼ်ႇသူႇၵူႈလွင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇႁွၵ်ႇလၢပ်ႇ ယိုဝ်းတၢပ်ႇပေႃႉတႅၼ်ႇၼၢၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈဢၼ်ရေႇတင်းလူင်၊
တေတုမ်ႁုၵမ်-ၵႃႈတီႈတူဝ်ၶိင်း ယိင်းၸၢႆးၶိင်းၼၢႆးတင်းလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၽႅဝ်မႃး မူးၸႃးလူႇ
တၢၼ်းပူင်တီႈၼႆႈ။ မႃ ၽဝၼ်တု-ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်သေၵမ်း ယၢမ်းၼွၼ်းယၢမ်းၵိၼ် ယၢမ်းဢၼ်
ပႆတိၼ်တမ်းဝၢင်း သၢင်းလၢင်းၸိုၼ်ႈႁူဝ်းႁူင်သႃႇယႃႇ၊ သုၶီ-ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလူၺ်ႈၵႃႇယသုၶ ၸိတ်ႉတ
သုၶမ်ႇ သွင်သမ်ႇပေႉၸုမ်ႇထူၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇၸႂ်ၶေႃး၊ ၻီၶႃယုၵေႃ᧤ဝ-ႁႂ်ႈဢၼ်ဢႃႇယုထူၼ်ႈပၢၵ်ႇ 
သၢၵ်ႈၵႄႇထဝ်ႈယၢဝ်းၵႂုႇသုတ်းပၢၼ်၊ငၢႆးမိူၼ်ၶုၼ်လူင် ၸၵျဝတေးတၢင်းၼေးၽၢတ်ႇၵၢင်းယၢၼ်ၵူဝ်ႇႁၢင်ႈ၊ ပၢၼ်သၢၵ်ႈတၢၼ်းၼပ်ႉၶၢၼ်းဢၢၼ်ႇၼမ်ၵႂၢင်ႈလူၺ်ႈတႃႉ ------ၼင်ႇၵႃႈၵႂၢမ်းယမ် တၢင်းၼမ်မျုးပွင်း
သူးတွင်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၢၼ် ဝၢၼ်းဝႆႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢလူဝ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸိၵ်ႉသ၊ၼ်ႇတယွႆႇဢၢင်ႈ
လၢႆၽဝ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈၸေးၵူႈၽႂ်မၼ်း သိူဝ်းမူၼ်ႈၸႂ်ၵူႈၼႂ်ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းလူၺ်ႈတႃႉ---မုၼ်ယႂ်ႇမုၼ်ၼေႃး။

ဢဝ်မႃးၼႂ်းပပ်ႉပၼ်ၽွၼ်းၸဝ်ႈသုၶမ်းမၢႆ(႒)

No comments:

Post a Comment