Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, October 9, 2011

ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇပွႆးမႁႃႇတုၵ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းပုတ်ႉႁဝ်းသေပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ(11/11/2011)ဢၼ်ပဵၼ်မူႇၸုမ်းပေႃႈဢွၵ်ႇ
လူင်ၼုမ်ႇႁၵ်ႉတႆး(ပၢင်းၵပီႇ)ႁဝ်းၶဝ်တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇသထႃးတႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉသေတေႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးမႁုတုၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(passport)သေၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ (11.11.2011)ဝၼ်းသုၵ်း၊လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ(႑)ၶမ်ႈၼႆပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇတၵႃႇ သထႃးဢၼ်တေႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၼၼ်ႉတေမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၸူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႇ(ၸူၵ်းမႄး)ၵႃႈတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ၊
သုထုပရႃႇတိတ်ႇ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(08:00)မူင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇၵေႃႉလႂ်ထိူၵ်ႈၸဝ်ႈလႂ် ၸူၵ်းလႆႈၸဝ်ႈတူၼ်လႂ်ၵေႃးၶဝ်တေပၢင်းမိူဝ်းတီႈႁိူၼ်းသေတေၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်းၵႂုႇၼႆဢေုႈ။
ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈလႄႈဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ်ပွႆးမႁုတုၵ်ႉၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆသင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်
တႅတ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႆၶႃႈဢေုႈ။ ၸဝ်ႈလႂ်တူၼ်လႂ်တေပဵၼ်ၵႂုႇၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈ
ႁဝ်းၶဝ်မႃးဝႆးဝႆးသေသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ထိုင်ၸိူဝ်းၸဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပႆႈလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ။
ဢွင်ႈတီႈပၼ်သဵၼ်မၢႆၸိူဝ်ႈ

1. ၸဝ်ႈထမ်မိၵ = 087-578-9146
2. ၸဝ်ႈၵုမႃႇရ = 089-689-3991
3. ၸဝ်ႈဢိၼ်ၻေႃ=080-594-6741

ၶၢဝ်းယၢမ်း
တေႇဝၼ်းထိ 09.10.2011
မူတ်းဝၼ်းထိ 15.10.2011

No comments:

Post a Comment