Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, September 6, 2011

ၶၢဝ်ႇလီသင်ၶတႆး

ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇ၊သႃႇသၼႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂုႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်း ၼႃႈၼၼ်ႉသင်ၶတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸုမ်းꧦလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆးꧦၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းပီ2011ၼၼ်ႉသင်ၶၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမီးပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၼ်း။
ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉလႆႈတူၵ်းလူၵ်းၵၼ်တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလုမ်းသင်ၶတႆးသေၸဝ်ႈသြုႇလူင်မုၼိၼ်
တ (ဢၵ်ႉၵမႁႃႇပၼ်ႇတိတ၊မႁႃႇၼႃႇယၵငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး) ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း
ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၽုၺ်ႇꧦလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး။ မိူဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလုမ်း ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ်။ 
ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉပဵၼ်

႑ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင်မုၼိၼ်တ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
႒ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင်ဢၵ်ၵသေၼ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၵုၼ်ႁဵင်
႓ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင်ရေဝတ ဝတ်ႉၵျွင်းၵွင်းမူး မူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းၵိုင်
႔ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင် Dr.ပၺ်ၺႃႇၼၼ်တ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်
႕ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင် ဝိလႃႇသ ဝတ်ႉပၢင်လူၼ်ႇ ထုင်ႉပူင်း
႖ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင်ဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်
႗ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင်သုၶမိၼ်တ(ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ
တႃႇတေၼင်ႈလုမ်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ႁဝ်းၶဝ်လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈသင်ၶတႆးႁဝ်းတေလႆႈ
ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်မိူဝ်းၼင်ႈလုမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူဝ်းၼင်ႈပီၼႆႉ

႑ႉ ၸဝ်ႈသြုႇလူင်ၼၼ်တဝမ်သ(ထမ်မုၸရိယ M.A) ဝတ်ႉၵျွင်းလေးၵျုၼ်းၸၵျုႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ
႒ႉ ၸဝ်ႈသြုႇသီႁၼႃႇတႃႇလင်ၵႃႇရ (B.A, M.A) မိူင်းၼွင်
႓ႉ ၸဝ်ႈၵုမႃရ(ထမ်ႇမုၸရိယ M.A) လႃႈသဵဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆးၼႆႉꧦၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၸဝ်ႈသြုႇပၺ်ၺႃႇၽေႃးၵ(မိူင်းသူႈ) ၸဝ်ႈသြုႇလူင်ပၼ်တိတ(မိူင်းၼွင်)ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶ သေၸဝ်ႈၾႃႉၶမ်းသိူၵ်ႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ
ဢွၼ်ႁူဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေၵေႃႇတင်ႈပဵၼ် 
မႃးမိူဝ်ႈပီသႃႇသၼႃႇ2498ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵေႃႉၵဵပ်းႁွမ်
ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃႇရ 
လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A ( Mahamakut Buddhist University)

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ 
ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃႇၽေႃးၵ 
လုၵ်ႈႁဵၼ်း 
PhD. (Mahidol University)

တီႈဢိင်
႑ႉ ပပ်ႉမၢႆတွင်းပၢင်ၵုမ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶၸိုင်ႈတႆး ပီသႃႇသၼႃႇ 2554။
႒ႉ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၽူႈၼမ်းပရိယတ်ႉတိသႃႇသၼႃႇတႆး ပီသႃႇသၼႃႇ 2551။

1 comment: