Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, September 29, 2011

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်းတြႃးတႆး

ထမ်မတြုးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမိူၼ်ၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၵႆၼၼ်ႉ
ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ပုထုၸၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်း
ၵႆၵႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ တေထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈတေႁိုင်ထၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉၽႂ်ၵေႃႈ

ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းတၢင်းႁိုင်မၼ်းလီလီပေႃးၼၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ဢၼ်တေယူတ်းယႃ
ၶဵၼ်ႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉႁဝ်းႁၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းထုၵ်ႇလီမီးၸပ်းတူဝ်ဝႆႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈလႄႈ ထမ်မတြုး ဢၼ်ၵႂၢမ်းတႆးႁွင်ႉဝႃႈထမ်းꧦဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈမႃး လူတ်ႇဢဝ် ဝႆႉသေ ထွမ်ႇတုင်းဢဝ်ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈသေႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈသိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈၵႆၵႆ ပႆထိုင်တီႈယၢဝ်း ယၢဝ်း သေၵမ်းၶႃႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁေႃးထမ်း
ၸိုဝ်ႈထမ်းတြႃး
ဢွင်ႈတီႈလူတ်ႇ
1.ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
မၢႆ 1
2.ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
မၢႆ 2
3. ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈ
တႃႇၵတ်းယဵၼ်ၸၢတ်ႈၼႆႉ
4. ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈ
တႃႇၼပဵၼ်ငဝ်ႈတေႃႇၶဝ်ႈၼိပ်ႉယၢပၢၼ်ႇ
5. ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈ
ၵၢၼ်လီလႄႈၶၢဝ်းတၢင်းသမ်ႇသရႃႇ

No comments:

Post a Comment