Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, September 23, 2011

ယူတ်းယႃၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁဝ်းႁၢႆ

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်လမ်ၸႂ်တေႃးသၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵူၼ်းႁဝ်း
ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတေႁူပ်ႉထူပ်းၺႃးမႃးယူႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆမၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉထူၼ်ႈသၢႆၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈ
ၶိုတ်းၵေႃႈမီးယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ၽူႈယႂ်ႇလႄႈၵူၼ်းဢွၼ်၊ၵူၼ်းသွၼ်လႄႈၵူၼ်းႁဵၼ်း တီႈတိူၵ်ႈသုတ်းမၼ်းၽူဝ်လႄႈတင်းမေးဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵွမ်ႉဢိတ်းဢီႈသေဢဝ်လႅၵ်ႈလၢႆပဵၼ်ပၼ်ႁုယႂ်ႇလူင်ၵေႃႈမီးမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။
တူဝ်ပၼ်ႁုဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူၺ်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်တေႃးသႁဝ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ပေႃးမီးပၼ်ႁုမႃးယဝ်ႉၼႆတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁုၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁူႉမႃးမေႃမႃးသေတေလႆႈဢဝ်မႃးၵႄႈမၼ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႃႈတေ လၢတ်ႈၼႆႉၵေႃႈငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်းၶႃႈ။ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထၢင်ႇၽိတ်းၼိူဝ်ႁဝ်း သေထႃႉလႃႇပွင်ႉသႂ်ႇၼိူဝ်ႁဝ်းၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတေသုၵ်ႉသၵ်ႉ ၸႂ်လမ်တေႃးသဢွၵ်ႇဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၽိတ်းသေသမ်ႉမႃးဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းသေထႃႉလႃႇၸိူင်ႉၼႆပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢမ်ႇလႆႈသေတေပဵၼ်ၸႂ်တေႃးသယႂ်ႇလူင်ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင်ဢွၼ်တင်းသုတ်း ႁဝ်းတေလႆႈထူၼ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ထူၼ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလွႆးလွႆးယဝ်ႉၵေႃႈၼပ်ႉၼိုင်ႈသွင်သၢမ်ပိၼ်ႈၽူၼ်လူင်းမႃးဝႃႈ သိပ်း၊ ၵဝ်ႈ၊ ပႅတ်ႇ၊ ၸဵတ်း၊ ႁူၵ်းၼပ်ႉမႃးတေႃႇပေႃးထိုင်ဝႃႈၼိုင်ႈ၊ သုၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈႁဝ်းၼပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းတေလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ဝႃႈ̒လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉလွင်ႈတေႃးသဢၼ်မီးယူႇၼၼ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းမႃးယဝ်ႉ̓ၼႆသေၼပ်ႉလူင်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ၼိမ်လူင်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမီးသတိၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်လၢႆးယႃၸႂ်လၢႆးၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉ၊လွၵ်းလၢႆးၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇႁၼ်ယၢပ်ႇသင်လႄႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းထူပ်းၼမ်ငၢႆႈလႄႈပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းငၢႆႈထႅင်ႈလႄႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇပီႈၼွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ပၢႆးယူႇလီႁိုဝ်ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ 
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

1 comment:

  1. ထူꨓ္ꨳꨅ္ꨮꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨁဳꨳယူဝ္ꨵꨅဝ္ꨳꨅꨤင္းꨟဝ္းꨁဳꨳ ထူꨉ္ꨳꨅ္ꨮꨓꨯꨁဳꨳယူဝ္ꨵꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ
    ယဝ္ꨵေꨀဳꨳမူိဝ္ꨳပꨲꨯသ္ꨮꨲpostꨓꨓ္ꨵꨁ္ꨮꨳယြꨓ္းထုိင္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းထတ္းသꨤင္ꨳတူꨉ္းꨁိုꨓ္း ထꨰင္ꨳꨡိတ္း꨼ꨁဳꨳ ဝဳꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳမꨓ္းတꨱမ္ထူꨓ္ꨳယဝ္ꨵꨟူိဝ္ꨡမ္ꨲ
    မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ

    ReplyDelete