Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, September 14, 2011

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇဢထိၵၢၼ်းပေႃးတီးလူင်ၸၼ်ႉၸွမ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးတင်းသဵင်ႈၶႃႈပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ႑႖ႉ႐႙ႉ႒႐႑႑ၼႆႉတေပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇဢထိၵၢၼ်းပေႃးတီးလူင်ၸၼ်ႉၸွမ်

ႁဝ်းၶႃႈၼႆလႄႈၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယၢမ်ႈၵႂႃႇၵၼ်တေႃးမၼ်းၸဝ်ႈယူႇၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ
ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇၵၼ်တေႃးမၼ်းၸဝ်ႈထႅင်ႈၼႆလႄႈယွၼ်ႉၼၼ်ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ
ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈပႃးၶႅၼ်းတေႃႈပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ႑႖ႉ႐႙ႉ႒႐႑႑မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်႐႙း႐႐မွင်းၼႆႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵႂႃႇထိုင်တီႈဝတ်ႉပယုၼ်းတီႈဝတ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ။

No comments:

Post a Comment