Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, September 5, 2011

ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A


ဝၼ်းထီႈ ႔ႉ႙ႉ႒႐႑႑ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႗း႐႐မူင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A(IMAP) ၼင်ႈလူတ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးသီၶွင်ႇတမ်ႈတီႈၼႃႈဝတ်ႉမႁႃႇထၢတ်ႇသေ တႄႇဢွၵ်ႇ
 ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ဢၼ်ၶႅၵ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶႅပ်းႁိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၶူးသွၼ်ဢႃးၸၢၼ်Dr.PhraSuthivorayan (ၶူးသွၼ်ပိတၵၢတ်ႈ)သေဢၼ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်းပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ႇၼႆႉၽူႈၶပ်းၶိုင်တႄႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ(IMAP)မႄႈၶၢဝ် Mae Chae Amphai Moth ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈပုၻ်ႉထမုၼ်းထူၼ်းယဝ်ႉ ၶူးသွၼ်ဢႃးၸၢၼ်ၶဝ်ဢွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂုႇဝႆႈသႃၽြႃးၸုၵ်းလူင်ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းသူၼ်ပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်းသေယဝ်ႉၶူးသွၼ်ဢႃးၸၢၼ်ၶဝ်သပ်းလႅင်းၼပေိုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈသူၼ်ပုတ်ႉထမူၼ်း
ထူၼ်းၼၼ်ႉၵႂုႇၶႃႈဢေႃႈ။ 

ၸိူဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတွင်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းၶူးသွၼ်ဢႃးၸၢၼ်ၶဝ်သေပဵၼ်
ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီသိူဝ်းသႃႇၸႂ်တေႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေဝႆႈသႃၽြႃးၸဝ်ႈလီငၢမ်း သိုပ်ႇလၢမ်းၵႂုႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈတီႈႁွင်ႈပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ဢၼ်ၶႅၵ်းဝႆႉၼိူဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ်လူင်ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

သိုပ်ႇသေႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်သေၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵေႃႈတွင်ႈထၢမ်ၶူး
သွၼ်ဢႃးၸၢၼ်ၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈႁူင်းၼေႁူၼ်ႇႁၢင်ႈၶီႈၽိုင်ႈ (Wax Museum) ဢၼ်ဢဝ်ၶီႈၽိုင်ႈသေၶႅၵ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈၵူၼ်းႁၢင်ႈၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁႂ်ႈပေႃးမိူၼ်ၵူၼ်း တေႉတေႉၼၼ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃ။ ဝၢႆးသေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတမ်ႈတီႈႁူင်းၼေႁူၼ်ႇႁၢင်ႈၶီႈၽိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၶၢဝ်း ယၢမ်းၵေႃႈထိုင်မႃးတႃႇၸဝ်ႈသင်ၶၶဝ်ၸဝ်ႈသုင်းသွမ်းဝၼ်းလႄႈၶူးသွၼ်ၶဝ်ဢွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂုႇၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းတီႈ Rose Garden ၵႃႈတီႈၼၶွမ်းပထူမ်ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း 12:30Pm ႁဝ်းၶႃႈသိုပ်ႇၵႂုႇတီႈ ၽရႃႉပထူမ်ၸေႇတီ (Phra Pathom Chedi) လႄႈဝတ်ႉရႆႉၶိင်(WatRaiKhing Temple)ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ်ၶမ်ႈသေ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈသွၼ်ႇ လႄႈၶၢဝ်းယၢမ်း (႓း႓႐) မူင်း လႆႈၵႂုႇတီႈဝတ်ႉ Wat Nyanavesakavan ဝတ်ႉၸဝ်ႈ P.A. Payuttho လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ဢၼ်ၸဝ်ႈ P.A Payuttho ၼၼ်ႉတႅမ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈသုတ်းတီႈသုတ်းတၢင်းပွၵ်ႈဝၢႆႇသၢႆႇၶိုၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသေႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ(6:00)ႁူၵ်းမူင်းၶိုၼ်းၽႅဝ်ႇမႃးတီႈဝတ်ႉမႁုထၢတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိတၵၢတ်ႈသၢမ် ၵွင်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂုႇၸွမ်းမီးတၢင်းမူတ်း (႒႔) ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ။လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလၢႆ(႒႒) ၵေႃႉ ဢႃးၸၢၼ်(႒) ၶႃႈဢေႃႈ။ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၼႆႉထိုင်တီႈဝႃႈလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းမွၵ်ႈသိပ်းဢဵတ်းသိပ်းသွင် ၸူဝ်ႈ မူင်းၼႆသေတႃႉမၼ်း ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်တေတွင်းၵိုမ်းဝႆႉၼႂ်းၽဝႁဝ်းၶႃႈၵႂုႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆသေ


ၶႃႈႁဝ်း ယိင်းၼုမ်ႇထူၺ်း 
လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A
ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း 
ၸိုင်ႈထႆး

No comments:

Post a Comment