Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, September 29, 2011

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်းတြႃးတႆး

ထမ်မတြုးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမိူၼ်ၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၵႆၼၼ်ႉ
ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ပုထုၸၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်း
ၵႆၵႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ တေထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈတေႁိုင်ထၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉၽႂ်ၵေႃႈ

Friday, September 23, 2011

ယူတ်းယႃၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁဝ်းႁၢႆ

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်လမ်ၸႂ်တေႃးသၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵူၼ်းႁဝ်း
ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတေႁူပ်ႉထူပ်းၺႃးမႃးယူႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆမၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉထူၼ်ႈသၢႆၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈ
ၶိုတ်းၵေႃႈမီးယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ၽူႈယႂ်ႇလႄႈၵူၼ်းဢွၼ်၊ၵူၼ်းသွၼ်လႄႈၵူၼ်းႁဵၼ်း တီႈတိူၵ်ႈသုတ်းမၼ်းၽူဝ်လႄႈတင်းမေးဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵွမ်ႉဢိတ်းဢီႈသေဢဝ်လႅၵ်ႈလၢႆပဵၼ်ပၼ်ႁုယႂ်ႇလူင်ၵေႃႈမီးမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။

Wednesday, September 14, 2011

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇဢထိၵၢၼ်းပေႃးတီးလူင်ၸၼ်ႉၸွမ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးတင်းသဵင်ႈၶႃႈပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ႑႖ႉ႐႙ႉ႒႐႑႑ၼႆႉတေပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇဢထိၵၢၼ်းပေႃးတီးလူင်ၸၼ်ႉၸွမ်

Tuesday, September 6, 2011

ၶၢဝ်ႇလီသင်ၶတႆး

ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇ၊သႃႇသၼႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂုႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်း ၼႃႈၼၼ်ႉသင်ၶတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸုမ်းꧦလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆးꧦၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းပီ2011ၼၼ်ႉသင်ၶၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမီးပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၼ်း။

Monday, September 5, 2011

ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A


ဝၼ်းထီႈ ႔ႉ႙ႉ႒႐႑႑ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႗း႐႐မူင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A(IMAP) ၼင်ႈလူတ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးသီၶွင်ႇတမ်ႈတီႈၼႃႈဝတ်ႉမႁႃႇထၢတ်ႇသေ တႄႇဢွၵ်ႇ
 ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ဢၼ်ၶႅၵ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶႅပ်းႁိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။