Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, August 8, 2011

ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ၼႂ်းသင်ၶတႆး


ၸဝ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A

ၸဝ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A
လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီသီႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီသၢမ်
လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီသွင်
လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီၼိုင်ႈ
ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းၵႂုႇၼႆႉ ၸဝ်ႈလႂ်တူၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈမီးတၢင်းလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးလႆႈယူႇၶႃႈ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈၶႃႈလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်သူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်မႃးတီႈ sanghatai@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ 

No comments:

Post a Comment