Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, November 30, 2020

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ၶွမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/11/2020 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ၶွမ်း ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ဝႃႈ CLLC (Computer and Language Learning Class) တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႇတဵတ်ႇ၊ ယၼ်းၼႃးဝၢၼ်း၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။
တီႈၼႂ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ၶွမ်း ၼႆႉမီးသင်ၶၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်တ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်ႇတိတ (ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ-16) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတူၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း၊ ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတသေ တေႇတွၼ်ႈသူးပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ် CLLC ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေပိုတ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈတႄႇသွၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/08/2020 တေႃႇထိုင် 22/11/2020 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၵူႈဝူင်ႈသေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶွမ်း 14 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ 27 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး 13 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈ 54 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ် CLLC ၼႆႉယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈသေတႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈၶႄႇ၊ ၶွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး မိူင်းထႆးယူႇၵူႈပီပီယဝ်ႉ။

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ


မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 29/11/2020 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး၊ ၸိုင်ႈထႆး။
ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထိ 28/11/2020 တေႃႇထိုင် 29/11/2020၊ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸၢႆးယီႈၽူင်းမိူင်း (ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ) မႃးပူင်သွၼ်ပၼ်သေ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ဝၼ်းထူၼ်ႈၼိုင်ႈ 72 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် 50 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢင်ၸဝ်ႈ မီးပၢင်ၽိုၵ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းထႅင်ႈ။


ၼႂ်းၶၢဝ်းၽွင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ႈ/ၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (28/11/2020) ပဵၼ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး၊ ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ပဵၼ်ၸၢႆးဢူဝ်+ၼၢင်းသီၼူၼ်း (လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တႆး) ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်မႂ်ႇ လႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃးတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ 
မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယူႇတီႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်မႃးလၢႆလၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်မႃးသေတႃႉ၊ ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Tuesday, March 17, 2020

ပၢင်ႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈႁေႃးထမ်းပရိတ်တပႃႇလိ ၸဝ်ႈ "ရတၼသုတ်ႈ"

သင်ၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈႁေႃးထမ်းပရိတ်တပႃႇလိ ၸဝ်ႈ "ရတၼသုတ်ႈ" တႃႇလွတ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 17/03/2020 သင်ၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈႁေႃးထမ်းပရိတ်တပႃႇလိၸဝ်ႈ ရတၼသုတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈပူၼ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဝၢႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ 2019 ဢမ်ႇၼၼ်(Covid-19) ဢၼ်ၸၢင်ႈၽႄႈတိူၼ်းငၢႆႈၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸၼ်ႉတႂ်ႈ တိူၵ်ႈ A၊ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး၊ မိူင်းထႆး ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


Thursday, March 12, 2020


ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ၸူမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း တူၼ်ၶူးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈၼွပ်ႈပၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/3/2020
ႁဝ်းၶႃႈ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး တၢင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း တူၼ်ၶူးသြႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်တုမ်မၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈၼွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ။
ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈတူၼ်ၶူးသြႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် သိုပ်ႇပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်သေၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်


ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸုပ်ႈ (15)  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶွမ်း (Computer)။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 12/3/2020 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၸုပ်ႈ (15) ဢၼ်သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး

Thursday, February 27, 2020

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် တၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈတီႈꧦ ဢၼ်လႆႈတူၺ်းၸွမ်းတီႈ Website: Tai Sangha University Students' Association, Bangkok တၢင်းသဵင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/02/2020 ၼၼ်ႉ၊ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွပ်ႈ (6) လိူၼ်၊ ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၵိဝ်ႇ 44/1 ယၼ်းၼႃးဝႃး၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈမေး ထတ်း၊ ထွၼ်၊ ထႅမ်၊ ၸိုဝ်ႈ လႄႈ ပၵ်းပိူင် သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင် မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆယဝ်ႉ။


Tuesday, February 25, 2020

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်းသၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 190 တူၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (4)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/2/2020 သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ''ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်းသၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 190 တူၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (4)''
Image may contain: 6 people, people on stage, people standing and flower